Tag Archives: senior vice president of GTF Engines at Pratt & Whitney